Procedura de fiscalizare

Procedura de fiscalizare a caselor de marcat MEDSOFT SRL

PROCEDURA DE FISCALIZARE

Pentru fiscalizarea unei case de marcat sunt necesari următorii pași:

PASUL 1 : ACHIZIȚIA CASEI DE MARCAT

Pentru aceasta vă rugăm să consultați ofertele noastre de pe site-ul www.medsoft.ro

După achiziționarea casei de marcat, trebuie întocmit dosarul pentru obținerea Numărului Unic de Identificare A.M.E.F, denumit N.U.I., ce se depune ulterior la Direcția Generală a Finanțelor Publice (D.G.F.P.) de județ, respectiv a Municipiului Bucuresti, în a carei rază teritorială se află punctul de lucru (Atenție! Nu cea a sediului social!).

Dosarul trebuie să conțina următoarele:

DE LA FIRMA DVS:

 • Copie după Codul Unic de Înregistrare (CUI);
 • Copie după Certificat de Înregistrare Fiscală (CIF) – doar în cazul firmelor plătitoare de TVA;
 • Copie după BI/CI al administratorului;
 • Copie după dovada punctului de lucru unde va funcționa casa de marcat (contract închiriere, comodat, vanzare-cumpărare.);
 • Certificat constatator privind înfiintarea punctului de lucru + Rezoluție ONRC + Mențiuni ;
 • Declarație pe propria răspundere pentru locul de utilizare al casei de marcat.

DE LA NOI:

 • Copie după factură și chitanță prin care se face dovada achiziționarii casei de marcat;
 • Copie după Certificatul de garanție al casei de marcat;
 • Copie după autorizația de funcționare a modelului  achiziționat;
 • Copie după Procesul Verbal de sigilare a casei de marcat;
 • Cerere tip;
 • Împuternicire pentru persoana care depune dosarul;
 • Copie CI delegat.

ACTE NECESARE  DE LA FIRMA D-VOASTRĂ  PENTRU INSTALAREA CASEI DE MARCAT PE PUNCT DE LUCRU FIX  :

 • Copie după Codul Unic de Înregistrare (CUI);
 • Copie după Certificat de Înregistrare Fiscală (CIF) – doar în cazul firmelor plătitoare de TVA;
 • Copie după BI/CI al administratorului;
 • Copie după dovada punctului de lucru unde va funcționa casa de marcat (contract închiriere, comodat, vanzare-cumpărare.);
 • Certificat constatator privind înfiintarea punctului de lucru + Rezoluție ONRC + Mențiuni ;

ACTE NECESARE  DE LA FIRMA D-VOASTRĂ  PENTRU INSTALAREA CASEI DE MARCAT ÎN REGIM DE COMERȚ AMBULANT/VOLANT  :

 • Copie după Codul Unic de Înregistrare (CUI);
 • Copie după Certificat de Înregistrare Fiscală (CIF) – doar în cazul firmelor plătitoare de TVA;
 • Copie după BI/CI al administratorului;
 • Copie după dovada sediului social  (contract închiriere, comodat, vânzare-cumparare.);
 • Certificat constatator cu activități la terți  în care se regăsesc  coduri CAEN: 4779, 4781, 4782, 4789, 4791 ,  4799 etc..
 • Declarație pe propria raspundere pentru folosirea casei de marcat în regim volant.

ACTE NECESARE  DE LA FIRMA D-VOASTRĂ  PENTRU INSTALAREA CASEI DE MARCAT ÎN REGIM DE TRANSPORT ALTERNATIV  :

 • Copie după Codul Unic de Înregistrare (CUI);
 • Copie după Certificat de Înregistrare Fiscală (CIF) – doar în cazul firmelor plătitoare de TVA;
 • Copie după BI/CI al administratorului;
 • Copie după dovada sediului social  (contract închiriere, comodat, vânzare-cumparare.);
 • Certificat constatator cu activități la terți  în care se regăseste  codul CAEN: 4939-transport persoane;
 • Declarație pe propria raspundere pentru folosirea casei de marcat în cadrul unei platforme de transport alternativ.
 • Copie dupa contractul de inchiere sau de comodat al masinii / Factura de achizitie a masinii;
 • Talonul Auto
 • Carte Auto
 • Autorizatia ARR
 • Copia Conforma ARR
 • Contract de Afiliere aplicatie (Exemplu Uber)
 • Copie după BI/CI al Soferului;


PASUL 2
 : DEPUNEREA DOSARULUI ÎN VEDEREA OBȚINERII NUMĂRULUI UNIC DE IDENTIFICARE A.M.E.F.

Pentru Municipiul București și jud.Ilfov dosarul va fi depus în sector 2, str. Dimitrie Gerota, nr.13, parter, cam 1.  În termen de 4 zile lucrătoare se eliberează formularul în baza căruia se va efectua instalarea casei de marcat.

Obținerea N.U.I. se poate efectua și online prin completarea formularului C801 de către persoana ce deține semnătura electronică pentru firma dumneavoastră.

Societatea noastră poate oferii aceste servicii suplimentare :

-Completarea formularului C801 (maxim 3 case) si transmiterea catre contabilul firmei dumneavoastra –  costul fiind 36 lei (TVA inclus)

-Depunerea dosarului in Dimitrie Gerota – costul fiind de 75 lei ( TVA inclus) .

Scăpați in acest fel de drumurile și interacțiunea cu autoritățile.

PASUL 3: FISCALIZAREA CASEI DE MARCAT

După obținerea Numărului Unic de Identificare al casei de marcat , trebuie să contactați societatea Medsoft SRL pentru a stabili data și locul fiscalizării. Fiscalizarea casei de marcat se poate efectua  la sediul Medsoft SRL sau la punctul de lucru al clientului.

PENTRU ACEASTĂ PROCEDURĂ SUNT NECESARE:

 • Casa de marcat;
 • Numarului Unic de Identificare eliberat de A.N.A.F. ;
 • copie CUI ;
 • copie CIF (dacă firma este plătitoare TVA);
 • Copie BI/CI al administrator;
 • Lista de produse sau servicii . Dacă aveți mai mult de 30 de produse vă rugăm să le ordonați într-un fișier Excel pentru a putea fi importate în casa de marcat.

PASUL 4: VIZAREA ACTELOR

În maxim 24 de ore de la fiscalizare trebuie să vă prezentați la Administrația Financiara de care

aparține punctul de lucru pentru înregistrarea actelor . Dosarul va conține :

 • Declarația de instalare în 4 exemplare întocmite de Medsoft SRL.;
 • Copie Numărul Unic de Identificare eliberat de A.N.A.F. ;
 • Cartea de intervenții ;
 • Registrul Special;
 • Copie după CUI;
 • Copie  CIF (doar în cazul firmelor plătitoare de TVA);
 • Copie BI/CI al administrator;
 • Primul BON FISCAL și primul Raport Z.

 Important!  2 exemplare din  declarațiile de instalare VIZATE  trebuie să ajungă  obligatoriu înapoi la  MEDSOFT SRL

 Dacă sediul social al firmei nu se află în aceeasi rază teritoriala cu cea a punctului de lucru, trebuie să mergeți pentru a viza Registrul Special și la Administrația Financiara unde își are sediul social firma, cu următoarele acte:

 • Registrul special;
 • Cartea de intervenție vizață de Administrația Financiară a punctului de lucru;
 • copie  declarație de instalare vizață de Administrația Financiară de la punctul de lucru;
 • copie Numărul Unic de Identificare eliberat de A.N.A.F. ;
 • Copie  BI/CI al administratorului;
 • Copie  CUI;
 • Copie  CIF (numai daca firma este platitoare de TVA);


Atenție! Pe casa de marcat se pot  emite bonuri fiscale numai după ce aveți documentele vizate
.

Cartea de intervenție, Registrul special , copie  declarație de instalare, copie Numărul Unic de Identificare   sunt documentele care stau întotdeauna lânga casa de marcat. Sunt solicitate la orice control A.N.A.F.


Poți solicita informații suplimentare completând următorul formular

  Dacă ai întrebări DESPRE FISCALIZARE, poți să le trimiți cu următorul formular.
  Vei primi răspunsul prin email.