Avizare și autorizare ISU

Avizul de securitate la incendiu confirmă faptul că măsurile propuse prin proiectul tehnic sunt corecte. Avizul de securitate la incendiu reprezintă un acord dat asupra proiectului, nu asupra realității de pe teren.

Autorizația de securitate la incendiu reprezintă confirmarea faptului că măsurile date prin aviz au fost implimentate pe amplasament. În acest sens autorizația confirmă cum că imobilul respectă cerințele tehnice din punct de vedere a securității la incendiu.

Autorizația de securitate la incendiu oferă dreptul de funcționare.

Nu toate clădirile necesită însă autorizație de securitate la incendiu, însă toate clădirile necesită respectarea normelor tehnice în vigoare.

Dacă aveți întrebări legate de clădirea dumneavoastră, folosiți Formularul pentru intrebări.