Analiza de risc la securitatea fizică

Analiza de risc la securitatea fizică reprezintă cerința legală prevăzută de HG nr.301/2012, iar modul de realizare a acesteia este reglementat de Instrucțiunea nr.9/2013 a ministrului Afacerilor Interne.
În acelaşi timp analiza riscurilor la securitatea fizică constituie cea mai bună modalitate prin care un conducător de organizaţie identifică, evaluează şi controlează riscurile de securitate, inclusiv sub aspectul evitării cheltuielilor nejustificate în acest domeniu. Analiza riscurilor la securitatea fizică poate şi se recomandă să reprezinte aplicarea practică a procesului de management al riscurilor organizaţiei, în domeniul securităţii.
Evaluatorii de risc la securitatea fizică sunt, conform cerinţelor exprimate în Instrucţiunea nr.9/2013, specialişti cu experienţă în domeniul planificării, organizării şi întreţinerii sistemelor de securitate şi care au competenţe în domeniul evaluării riscurilor de securitate. Evaluatorii de risc autorizaţi de IGPR sunt înscrişi în RNERSF care poate fi consultat on-line la adresa:
https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-de-ordine-publica/serviciul-sisteme-de-securitate-private/registre-nationale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *