Categorii de constructii care se echipează cu instalaţii de detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu

(Normativ P118-3/2015)

Echiparea cu instalatii de semnalizare a incendiilor se prevad în mod obligatoriu la
urmatoarele compartimente de incendiu, constructii si încaperi:
a) toate categoriile de constructii (compartimente de incendiu, încaperi) prevazute, conform reglementarilor specifice cu instalatii automate de stingere cu apa, tip sprinklere deschise (drencere) sau pulverizatoare, cu ceata  de apa si substanee speciale, în conditii în care actionarea acestora se face prin astfel de instalatii;
b) constructii închise de importanta exceptionala si deosebita (A, B), încadrate conform legislatiei specifice, neechipate cu instalatii automate de stingere a incendiilor, precum si cele echipate la care este necesara semnalizarea incendiilor înainte de intrarea în functiune a instalatiilor automate de stingere;
c) cladiri civile având destinatia:
– cladiri administrative cu aria construita mai mare de 600m2 sau mai mult de patru
niveluri supraterane sau cu peste 300 persoane;
– cladiri de cultura cu mai mult de trei niveluri supraterane sau cu aria construita
mai mare de 600 m2 cu peste 300 persoane;
– cladiri, compartimente de incendiu si încaperile pentru comert cu mai mult de
doua niveluri sau cu aria construita mai mare de 600m2 ;

– cladiri de cult cu mai mult de trei niveluri supraterane si aria construita mai mare
de 600m2 sau cu peste 300 de persoane;
– cladiri înalte, cu exceptia locuintelor, si foarte înalte indiferent de destinatie;
– cladiri cu sali aglomerate;
– cladiri/constructii având destinatia de învatamânt cu mai mult de 200 persoane
sau cu aria construita mai mare de 600m2 si mai mult de doua niveluri;
– cladiri cu destinatia de cazare a elevilor, studentilor, sportivilor cu mai mult de
100 persoane sau cu aria construit_ mai mare de 600m2 si mai mult de trei niveluri;
– cladiri montane cu capacitati maxime simultane mai mari de 100 paturi si trei
niveluri supraterane;
_ structuri de primire turistica cu functiuni de cazare cu mai mult de 10 camere sau
50 de paturi (la cladirile cu mai putin de 10 camere sau 50 de paturi se prevad
detectoare autonome de alarmare la fum);
_ cladiri de îngrijire a sanatatii cu paturi stationare, supravegherea, îngrijirea sau
cazarea/adapostirea copiilor prescolari, batrâni, persoane cu dizabilitati sau lipsite de
adapost, indiferent de numarul persoanelor;
_ cladiri de sport închise, cu capacitatea de primire mai mare de 300 de persoane;
_ cladiri civile subterane cu aria desfasurata mai mare de 600m2 si doua sau mai
multe niveluri subterane;
_ parcaje subterane potrivit reglementarilor specifice si parcaje supraterane închise
cu mai mult de trei niveluri si aria construita mai mare de 600m2 .
d) cladiri de productie si/sau depozitare (inclusiv încaperi sau spatii de productie si
depozitare amplasate în cladiri) cu risc de incendiu foarte mare si mare, cu aria
desfasurata mai mare de 500m2 , precum si cele cu risc mijlociu cu aria desfasurata
mai mare de 800m2 ;
e) depozite cu stive având înaltimea mai mare de 4m;
f) cladiri de productie si/sau depozitare monobloc sau blindate, indiferent de riscul de
incendiu;
(2) Pentru cladirile enumerate la alin. (1) trebuie supravegheate suplimentar urmatoarele
zone:
_ incintele lifturilor, ale dispozitivelor de transport si transmisie;
_ canalele si puturile de cabluri;
_ instalatiile de climatizare, de aerisire si de ventilatie, precum si canalele de admisie si evacuare a
aerului;
_ canalele si puturile pentru materiale si deseuri, precum si incintele de colectare ale acestora;
_ spatiile de depozitare a materialelor combustibile;
_ spatiile delimitate de tavane false si de podele tehnice;
_ compartimente ale încaperilor în care sunt amenajate spatii pentru depozitare pe verticala la care
marginea superioara se afla la o distanta mai mica de 0.5 m de tavan sau de alte elemente aflate la
partea superioara a încaperii.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) spatiile de depozitare pentru cereale în vrac.